För alla är semester inte något man ser fram emot. Ensamhet, tankarna, oron för den egna hälsan och andra saker gör att tankarna på semester kännas svårt. Här ger vi tips om vad du som ledare och kollega kan tänka på för att underlätta.

Semester – En tid att vara lite extra nära dina medarbetare

Äntligen semester! Lata dagar vid stranden, i sommarstugan eller varför inte en resa till solen och möjligheten att upptäcka ett nytt land. Många längtar efter semestern och ser fram emot att få spendera kvalitetstid med sina nära och kära. Det är en tid för återhämtning som gör att många hinner ladda batterierna inför kommande år. För en del är till och med semestern anledningen varför man arbetar. Friheten att göra vad man vill under några veckor med de pengar man sparat under året.

Ensamhet, för mycket tid att tänka, inga rutiner, ingen som behöver mig och ångest. Det är den andra verkligheten som en del av våra kollegor och medarbetare känner för den stundande ledigheten. Medarbetarna som sköter sina jobb och alltid ställer upp, de som vi ofta unnar ledigheten mest är ofta de som absolut inte ser fram emot att vara borta från jobbet.

Orsakerna är många, men känslan är densamma. Man ser helt enkelt inte fram emot att få massor av tid över som man inte vet vad man ska göra med. Oron över att vara ensam med sina tankar. Oron över att falla tillbaka i gamla mönster, vanor och beroenden. Oron över att ångesten ska bli för stor och att man helt enkelt inte orkar mer.

För oss som ser fram emot semestern kan det här vara svårt att förstå. De som arbetar hårt och försöker ta tillvara på varje sekund av arbetstiden ser fram emot den minsta långhelg där vi kan vila eller ta igen förlorad familjetid.  Därför är det viktigt att vi lär oss att bli medvetna på signalerna som gör att vi bör vara extra uppmärksamma.

 

Var vaksam på signalerna

Hur viktigt är det för dina medarbetare att planera semestern – Om en medarbetare år efter år inte har några önskemål om när semestern ska vara kan det betyda att ledigheten inte är så viktig utan något som man bara förväntas vara.

Korta ledighetsperioder – Vill medarbetaren endast ha kortare perioder av ledighet hellre än sammanhängande ledighet kan det vara det tecken på att hen inte ser fram emot längre perioder av ensamhet eller avsaknad av rutiner.

Erbjuder sig att jobba istället för semester – Om medarbetaren säger att hen kan jobba så andra kan vara lediga kan även det vara en varningssignal. Det kan vara ett sätt att slippa ta ledigt eller att uttryck för att man är i behov av pengar.

Berättar medarbetaren om vad hen gjort på ledigheten – Medarbetare som sällan eller aldrig berättar vad hen gjort under sin ledighet är det personer som man bör försöka ta reda på hur de upplevt sin ledighet.

Mer sliten efter semestern – Medarbetare som verkar vara tröttare och mer slitna efter sin ledighet bör man vara extra vaksamma på. Semestern är en tid för återhämtning och äventyr. Är man trött efter sin ledighet så ska det vara av rätt anledning.

 

Varför kan det vara tufft att ha semester?

Det finns många olika anledningar till varför semestern kan vara en tuff period för många. Upplevelsen och konsekvensen är olika för alla, men genom att bli medveten om en del av dem gör att vi lättare kan förstå vad vi kan göra.

Ensamhet är den största orsaken till att semestern inte känns lustfylld. Många människor är väldigt ensamma. När alla är lediga under semestern eller högtider blir det extra påtagligt att man är ensam. Alla andra verkar ha så kul och upplever så mycket spännande tillsammans.

Ledighet innebär för många friare nyttjande av alkohol och droger. Oron över att få återfall eller att man börjar dricka för mycket är påtaglig för många. För personer som varit aktiva missbrukare finns många fallgropar som en längre ledighet innebär.

Kraven från omgivningen att njuta. Med alla sociala medier har det blivit allt vanligare att man måste visa upp sin härliga ledighet hela tiden. Utan planer eller alternativ så känner man sig mer misslyckad när man är ledig än om man istället hade arbetat.

Avsaknad av rutiner och struktur. För många människor är just de rutiner och den struktur som det innebär att arbeta en trygghet. Utan arbetet att lägga upp sin dag känner sig många personer vilsna dagarna riskerar att bli mer tröttsamma än om man hade arbetat.

Ångest och självmordstankar. Kommer jag tillbaka efter ledigheten? Det är något vi ofta inte vill tänka på, men är en verklighet för många som bär på en dold psykisk ohälsa. Ledigheten ger mycket egen tid att tänka och då är det inte ovanligt att tankarna och den psykiska ohälsan blir en nedåtgående spiral. Besök hos psykiatrins akutmottagningar är inte ovanliga och i värsta fall leda till att man försöker avsluta sitt liv.

 

Ta dig tid att förstå och respektera medarbetarens önskemål

Vill du som ledare eller kollega gör något för att förbättra upplevelsen inför och under den kommande ledigheten så är det viktigt att förstå varför hen inte ser fram emot den. Orsakerna kan vara många och upplevelsen av dem kan vara olika. Genom att förstår varför just den här personen inte ser fram emot semestern kan vara avgörande av många skäl.

När du som ledare uppfattar signaler som visar att semestern inte är så lustfylld finns det en del enkla saker du kan göra.

Prata om känslan inför semestern. Försökt på ett respektfullt sätt visa att det finns en oro inför medarbetarens ledighet. Visa att ni bryr er och ge medarbetaren en möjlighet att förklara vad dennes oro består av. Vissa frågor kanske ni inte får svar på eftersom de är tabubelagda och svåra som exempelvis missbruksproblem, ensamhet eller psykisk ohälsa.

Respektera medarbetarens önskemål. Om det är möjlig, försök att tillmötesgå medarbetarens önskemål om korta semesterperioder eller andra behov som hen uttrycker. Om de strider om eventuella överenskommelser i kollektivavtalen stäm av lösningen med den fackligt ansvarige.

Var närvarande även under ledigheten. Det kostar så lite att hålla kontakten löpande under ledigheten, Ring eller smsa och fråga hur personen mår. Visa att du bryr dig och att arbetsgivaren är mån om personen.

Ha en beredskap om något händer. Skulle det hända något under semestern som gör att medarbetaren inte kommer tillbaka efter semestern så drabbar det även övriga kollegor på arbetsplatsen. Fundera på hur ni hanterar en sådan situation, både känslomässigt och verksamhetsmässigt.

 

Kom ihåg att semestern är våra medarbetares egen tid. Det är en tid av njutning och glädje för de allra flesta. Men med lite extra vaksamhet och omtanke om de som inte känner så kan göra ledigheten och framförallt återkomsten till arbetet en bättre upplevelse för oss alla.

 

Stefan Tengman

VD

Matchedin AB

 

 

 

 

 

Meny