En rapport från Socialdepartementet som tyvärr är lika aktuell idag. läs mer….

Från särskolan till arbete

Stefan Tengman, VD på Matchedin, skrev 2011 på uppdrag av dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, en rapport för Regeringskansliet om goda exempel och positiva åtgärder för att fler ska gå från särskolan till arbete.

Syftet med rapporten var att inspirera och väcka intresse bland arbetsgivare om en delvis bortglömd grupp. En publikation som är minst lika aktuell idag som då. Statistik från 2017 visade att trots att arbetslösheten bland unga minskat mycket så har ungdomar med funktionsnedsättning fortfarande mycket svårt att få arbete och inte alls gynnats av den positiva arbetsmarknaden. Några av slutsatserna i rapporten är att matchning är avgörande och bra stöd på arbetsplatsen är viktig. Men att det också finns stora vinster för företag med få in större mångfald i verksamheten när rekryteringen blir lyckad.

Vår erfarenhet visar att många av de tips på åtgärder som presenteras fungerar bra för alla grupper av personer som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs om bland annat

  • Hur Arbetsförmedlingen och myndigheter arbetar för att få in fler i arbete.
  • Vad kan individen göra själv för att ta sig till arbete.
  • Hur arbetsgivare kan få bra, kvalitativ arbetskraft och samtidigt göra samhällsnytta. 

Ladda ner rapporten

Följ länken och ladda mer rapporten – Länk till rapporten

Meny