Vår medarbetare Dalias väg att bli legitimerad veterinär i Sverige är både spännande och utmanande. Läs mer om hennes resa……

Att bli veterinär i Sverige

Vissa yrken kräver både yrkeskunskap och erfarenhet. Att flytta till Sverige med högskoleexamen i bagaget innebär inte att det är lätt att börja jobba med sitt yrke. Den stora utmaningen är ofta språket, men också att förstå vår kultur och vårt sätt att vara. Det som för oss är självklart kan för andra verka fullkomligt oförståeligt. Så är det definitivt med veterinäryrket,

Som hundägare  vet jag att hunden blir en älskad och viktig familjemedlem. Förståelsen för det är mycket viktigt när djurägarna möter djursjukvården. Det är samtidigt en svår situation för många djurägare eftersom det, oavsett om man är försäkrad eller inte, kostar mycket att ge rätt vård till sina husdjur. För att ett bra möte ska ske så är det viktigt att veterinären är kunnig, empatisk och kan bemöta djurägaren på rätt sätt. Då är språket en väldigt viktig nyckel in i yrket.

Veterinärutbildning i Litauen, vidareutbildning i yrkeslivet

Dalia har gått en femårig veterinärutbildning i Litauen och kom till Sverige för drygt ett år sedan. Hennes mål när hon kom till Sverige var att få möjlighet att arbeta med det yrke hon lagt ner stor energi på att utbilda sig till. I Litauen är det svårt att livnära sig som veterinär samtidigt som det i Sverige är ett bristyrke.

Genom Mats WänlundEvidensia Södra Djursjukhuset fick Dalia en möjlighet att börja arbeta som operationsassistent med många praktiska arbetsuppgifter. Även om Dalia har en gedigen utbildning med sig så har tiden som operationsassistent gett Dalia mycket ny kunskap som hon inte hade fått med sig i sin utbildning. I många delar är djursjukvården i Sverige väldigt välutvecklad. Därför har hon fått lära sig mycket nytt under året som varit.

Lär sig språket för att möta kunder

I det dagliga arbetet har Dalia fått delta i möten med djurägare för att utveckla sin språkkunskaper. När hon kom till Sverige kunde hon ingen svenska. Därför har just språket varit en viktig del i hennes utveckling. Förutom den dagliga träningen på jobbet så har Dalia på egen hand gått på SFI på helgerna. Tre gånger i veckan har Matchedins konsultchef Veronica Andersson haft privatundervisning i svenska för att ytterligare ge henne ett snabbspår in i veterinäryrket.

Nu har det gått ett år och Dalia har gjort otroligt stora framsteg! Det gör att vi är redo att ta nästa steg.

Nästan framme vid målet

Dalia har nu ansökt om att bli legitimerad veterinär i Sverige hos Jordbruksverket. Vi som arbetsgivare har bidraget till ansökan genom att intyga att Dalia har arbetat på en svensktalande arbetsplats under ett år. Nu har vi tillsammans med Evidensia Södra Djursjukhus lagt upp en plan för att Dalia i augusti ska kunna börja arbeta som fullvärdig veterinär på djursjukhuset. Det är något vi är väldigt stolta över!

Utan engagemanget från Mats Wänlund och kollegorna på Evidensia Södra Djursjukhuset hade vi inte kommit så här långt. Mats är en otroligt öppen, empatisk och lösningsfokuserad chef. Det är genom konstruktiva samarbeten som vi kan hitta lösningar för att på bästa sätt hjälpa de som kommer till Sverige att få jobb som motsvarar deras kompetenser. Samtidigt löser vi tillsammans våra utmaningar på svensk arbetsmarknad inom bristyrken.

Kan det bli något annat än Win-Win-Win!

www.matchedin.se

Meny