Myten om de enkla jobben.

Det är mycket diskussioner om de enkla jobben idag. De ses som en väg in på arbetsmarknaden för många grupper som idag inte har ett arbete. Alla kan ta dem och de som väljer att arbeta gör det av egen fri vilja. Det är jobb som inte kräver någon formell utbildning och man behöver oftast inte kunna prata flytande svenska. De enkla jobben vi tänker på är olika städjobb, lagerarbete, diskare, butiksbiträden, frukostvärdar, cafépersonal och liknande.

Jag skulle vilja påstå att det är en myt att dessa jobb är enkla. Visst, om man menar att själva arbetsuppgiften i sig kan vara enkel. Det som gör att jag tycker att det är fel att kalla dess arbeten för enkla är att det kräver ofta en hel del av personen som ska utföra dem. Låt mig förklara hur vi ser på de ”enkla jobben”. 

Närvaro

Kommer man inte så blir jobbet inte gjort. Många av uppdragen är så slimmade så dyker man inte upp p g a sjukdom så riskerar verksamheten stå stilla. Frukosten serveras inte, butiken öppnas inte, kaffet kokas inte, lokalen städas inte, disken blir stående, gästen blir inte hämtad…….

Tid

Alla dessa jobb är helt styrda av arbetsgivarens bestämda tider. Du börjar och slutar på de arbetstider som är bestämda av arbetsgivaren. Ofta finns någon form av stämpelklocka. Arbetet kan börja kl 04.00 eller mitt på dagen. Slutar gör man från kl 12.00 till 00.30. Ofta har man rullande schema med helger och kvällar inlagt. Man äger helt enkelt inte sin egen tid.

Detaljer

Få av jobben innebär utföra en enkel arbetsuppgift. Det är ofta många detaljer som man måste komma ihåg. Ofta ska de göras parallellt och gärna samtidigt. Det är det man missar eller gör lite sämre just idag, som uppmärksammas.

Resor

Eftersom arbetstiderna, och ibland även arbetsplatserna, ligger utanför kollektivtrafikens planering måste man antingen ha körkort och bil eller spendera timmar på nattbussar genom stan. En del jobb kräver dessutom resor utanför arbetstid. 

Tempo

Prestationskrav både avseende antal och kvalitet. Tydliga, uppföljningsbara leveransmål är vardag för dessa jobb. Städa en toalett = 2 minuter, städa ett hotellrum = 20 min.

Ekonomi

Lönen är oftast bland de lägre på marknaden. Lön enligt miniminivå i kollektivavtalen är standard. Väljer du arbete hos en mer oseriös aktör utan kollektivavtal eller blir anvisad en UVA-anställning på Samhall så är lönen oftast mycket lägre. 

Min slutsats är att de enkla jobben är en myt. Jag vågar påstå att ingen av de som diskuterar behoven av de enkla jobben skulle klara av att jobba under dessa förhållanden under mer än någon vecka.

Jobben behövs

Det betyder inte att dessa jobb är dåliga eller inte behövs. Det betyder inte att det är synd om dem som har dessa arbetsuppgifter eller arbetssituationer. Men sluta kalla dem enkla. Det krävs disciplin, uthållighet, planering och uppoffringar för att klara av dem.

Bra jobb, viktiga jobb, tillgängliga jobb – men absolut inte enkla jobb. 

Stefan Tengman, VD, Matchedin

Meny