Matchedin startar ett samarbete med Medipal.

Medipal har utvecklat ett effektivt och enkelt sätt för vården att följa patienter som är under långvarig behandling även när de befinner sig hemma. Genom Medipals interaktiva verktyg kan patienter enkelt svara på frågor och vården kan se både trender och göra jämförelser.

Syftet med samarbetet är att utveckla Medipals patientuppföljningsverktyg för att fungera även i arbetslivet.

Daglig uppföljning för långsiktigt stöd

Matchedin kommer pröva och utveckla Medipals app för att följa hur våra medarbetare bland annat upplever sitt arbete. Vi kommer följa upp frågor som arbetsprestation, känsla av stress, uppfattning av sitt stöd från Matchedin, sin känsla av balans i livet och andra frågor som är relevanta för varje enskild medarbetare.

Förutom att se vad medarbetaren svarar på daglig basis kan verktyget även redovisa trender. Med stöd av trenderna kan man bedöma om insatserna är tillräckliga eller om det krävs riktade insatser på något område.

Genom Medipals verktyg hoppas vi kunna följa medarbetarens upplevelse av arbetet över tid och kunna anpassa våra insatser baserat på hur medarbetaren svarar. Medarbetarna kommer själva få möjlighet att själva titta på sina registreringar och se sina trender.

Följ vårt gemensamma utvecklingsarbete på

Vi kommer löpande presentera vårt utvecklingsarbete via vårt nyhetsbrev och på bloggen.  Vill du ha vårt nyhetsbrev så anmäld dig via denna länk, Nyhetsbrev.

Besök gärna Medipals hemsida för mer information om deras arbete. www.medipal.se

 

Meny