Inom många sektorer är det brist på arbetskraft samtidigt som många inte får några jobb. Läs mer om våra tips om vad man bör tänka på….

Arbetskraftsbrist och brist på arbete

Inom många sektorer på arbetsmarknaden är det brist på arbetskraft samtidigt som många upplever att de inte får några jobb. Det finns många människor som skulle kunna ta de jobb som finns om vi arbetsgivare vågar utmana oss själva. Men det finns fallgropar som göra att man riskerar att misslyckas.

Här har vi samlat några enkla tips på vad man bör tänka på.

Att tänka på när du anställer en person som inte arbetat på länge

Introduktion på arbetsplatsen

En bra och genomtänkt introduktion är viktig. Planera för att ta emot medarbetaren på ett tryggt och bra sätt och få personen att känna sig välkommen.

Utse en handledare eller närmaste arbetsledare som är den person som medarbetaren främst kan vända sig till i början.

Informera och följ upp viktiga rutiner och strukturer med medarbetaren i början. Det skapar säkerhet och trygghet. Informera de övriga i personalen som kan ha behov av särskild information inför anställningen. Det finns oftast ingen anledning att informera alla i personalen.

Ha en plan för vilka arbetsuppgifter den nya medarbetaren ska börja arbeta med.

Se bortom arbetslösheten

Fokusera på vad medarbetaren kan göra och mindre på vad han eller hon inte har gjort på länge. Förstärk det positiva genom att skapa situationer där de starka sidorna kommer till sin rätt.

Våga se personens kompetens. Använd de kunskaper som personen har och bygg arbetsuppgifter runt dem.

Gör medarbetaren viktig i arbetet

Se till att de arbetsuppgifter som tilldelas är viktiga och nödvändiga. Att vara behövd och göra nytta i arbetet är viktigt för alla. Genom att se till att arbetsuppgifter som medarbetaren utför är viktiga, växer han eller hon och de övriga medarbetarna uppskattar sin nya arbetskollega mer.

Bra arbetsklimat

Alla medarbetare gynnas av ett bra arbetsklimat. Det gäller särskilt dem som inte jobbat på länge. De både längtar och skräms inför att vara på en arbetsplats. Medarbetare med utvecklingsstörning, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar är i särskilt stort behov av ett bra arbetsklimat.

Det innebär bland annat att arbetsmiljön är öppen och ärlig. Att det finns tydliga rutiner och strukturer i arbetet. Att ansvar och arbetsledning är tydligt. Att man skämtar och har roligt med varandra på arbetsplatsen, (ironi bör man helst undvika).

Tala öppet om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Skaffa kunskap

Man måste inte veta allt om varför en person varit långtidsarbetslös, men viss kunskap är viktig för att lyckas. Att visa intresse för den situation personen varit i stärker relationen. Samtidigt skapas en öppen och bra dialog om vad som krävs av båda parter för att lyckas.

Gäller det en kollega med en särskild diagnos eller ett syndrom. Det kan vara bra att ta reda på vilka konsekvenser den diagnos får för medarbetaren i vardagen. Vilka situationer eller händelser som kan skapa problem eller påverka medarbetarens prestationer.

Den bästa källan till kunskap är ofta personen själv.

Tydliga rutiner och korta arbetsprocesser

Många som har varit utan arbete en längre tid är i behov av bra och tydliga rutiner och arbetsstrukturer för att fungera bra, både på jobbet och på fritiden. Genom tydliga rutiner ökar förutsättningarna för att medarbetaren ska kunna prestera på hög nivå.

Våga utmana och utveckla medarbetaren.

Våga låta personen göra nya arbetsuppgifter och ta mer ansvar Ofta kan din medarbetare mer än du tror. Genom att ha en bra plan kommer medarbetaren utvecklas och du som arbetsgivare kommer att kunna få ut mer av din anställde.

Dra nytta av medarbetarens egen kraft att få lära sig nya saker. Gå fram i en takt som både du som arbetsgivare och din medarbetare känner är lagom utmanande.

Bygg relationer med samhällsinstanser

Många samhällsfunktioner är intresserade av att det ska gå bra för dina nya medarbetare. Många gånger är de villiga att ställa upp med stöd, både ekonomiskt och genom rådgivning eller personligt stöd. Dra nytta av det för att få hjälp och stöd.

Ibland är det inte på arbetet din medarbetare behöver hjälp utan på fritiden eller i hemmet. Genom att få hjälp att reda ut livssituationen utanför arbetet blir personen många gånger mer effektiv på arbetet.

Det finns även privata aktörer som kan hjälpa till, både fristående organisationer och företag som specialiserat sig på målgruppen. Dessa kan bistå med stöd och råd. En del av dem är finansierade av någon myndighet och andra arbetar mer ideellt som funktionshinderorganisationerna.

Matchedin Whitepaper

Meny